hoe voorkom je vreemdgaan

Hoe voorkom je vreemdgaan? 3 tips voor een heerlijke relatie

Voor velen is vreemdgaan de ultieme relatie-rampscenario. Jouw schatje, jouw vent gaat vreemd met een andere vrouw. Het gevaar van het stellen van de vraag:”Hoe voorkom je vreemdgaan”, zie je ook bij het niet willen denken aan een roze olifant. Door het niet te willen, ga je er juist op richten en aan denken. Ik ben daarom groot voorstander van het in plaats van vermijden van vreemdgaan, je juist te richten op het hebben van een fantastische relatie. Dat is ook veel leuker. Daar gaan we aan de hand van 3 concrete tips het in dit artikel over hebben. Eerst even een kleine inleiding met een belangrijke disclaimer.

 

Vreemdgaan voorkomen

De disclaimer heeft te maken met jouw zogenaamde “circle of influence”. Die “circle of influence” gaat over het gebied waar jij invloed op kunt uitoefenen. Om een simpel voorbeeld te geven. Het zou heel onredelijk zijn als iemand het jou kwalijk neemt dat er in Afrika honger is. Jij hebt daar namelijk helemaal geen directe invloed op. Daar tegenover staat dat het alleszins redelijk is als jij aangesproken wordt op het omduwen van een fiets. Dat is namelijk een direct gevolg is van jouw handelen. Dit onderscheid is ook bij het al dan niet vreemdgaan van jouw partner belangrijk.

 

Wie beslist vreemd te gaan?

Uiteindelijk is hij degene die er over gaat of dat hij wel of niet vreemdgaat. Natuurlijk zijn er randvoorwaarden waar jij mogelijkerwijs een rol in speelt. Wat jou dus ook de mogelijkheid geeft om een rol te spelen in het voorkomen van vreemdgaan. Belangrijk is om er bewust van te zijn dat hij zelf de grootste rol speelt in het wel of niet vreemdgaan. De enige manier om zijn keuze in jouw “circle of influence” te forceren is door hem vast te binden aan de verwarming. Maar volgens mij is dat tegenwoordig strafbaar. Met dit in het achterhoofd, laten we gaan kijken naar de drie aspecten waar jij wel controle over hebt en die een rol spelen in het voorkomen van vreemdgaan in jouw relatie.

 

Element 1: De juiste man

In het voorkomen van vreemdgaan in jouw relatie, ligt de basis logischerwijs in de selectie van de man met wie jij een relatie aangaat. Dit lijkt misschien flauw, maar is toch van fundamenteel belang. De persoon die hij is speelt een grote rol in de vraag hoe met de verleidingen van het leven om te gaan.

Hoe gaat jouw vriend met commitment om? Heeft hij langdurige vriendschappen? Lukt het hem om langere tijd te functioneren in een vaste baan? Hoe lang houdt hij vast aan zijn eigen doelstellingen? Kortom, hoe sterk staat hij in zijn schoenen en hoe emotioneel volwassen is hij. Daarnaast ook een interessante; is hij in voorgaande relaties vreemdgegaan? Bovenstaande gegevens zijn allemaal signalen die indicatief zouden kunnen zijn voor een grotere kans op vreemdgaan.

En toch ook weer niet

Waarom dan alsnog zo voorzichtig omschreven? Omdat ik genoeg foute mannen ken, die volop vreemd zijn gegaan in voorgaande relatie. Maar die na het hervinden van hun fundament, fantastische, liefdevolle en betrouwbare partners zijn geworden. Zoals ik ook heel veel saai, betrouwbare, rustige mannen ken die ongelofelijk uit de bocht zijn gevlogen en er een bende van hebben gemaakt. Zaak is je bewust te zijn van mogelijke pre-indicatoren, maar altijd uit te gaan van het beste in de mens. Tot het tegendeel voor jou bewezen is.

 

 

Element 2: Gun hem jouw vertrouwen

De mensch is een interessant wezen. Dat maakt de psychologie en mijn werk ook zo leuk. Het geeft ons ook onverwachte tools om een positieve impact op de mensen om ons heen te hebben. Een van die tools is het zogenaamde Pygmalion effect, ook wel het Rosenthal effect genoemd.

De essentie van dit effect is dat de verwachting van de ander een grote impact heeft jouw gedrag. Dus stel je even voor dat er een docent is, die ongefundeerd de aanname doet, dat zijn nieuwe klas vol zit met toppers. Dankzij het Pygmalion-effect zal deze klas ook daadwerkelijk beter gaan presteren. Het tegenovergesteld is ook waar. Als de docent denkt dat de klas vol zit met idioten, dan zal betreffende klas slechter gaan presteren. De verwachting van de docent met betrekking tot de klas heeft een directe impact op de prestaties van de groep.

Voor relaties geldt hetzelfde. Als jij richting jouw vriend continu achterdochtig bent en hem terecht en onterecht van alles en nog wat beschuldigt. Waarmee je dus jouw verwachting op hem projecteert dat het een onbetrouwbare klootzak is. Bestaat er het risico dat je hem onbedoeld in de armen van “die ander” drijft. Dat het dan alsnog zijn eigen keuze is staat buiten kijf. Met jou gedrag help de situatie in ieder geval niet.

Door dus vertrouwen als basishouding aan te nemen en het goede in hem te zien, zal jij die kanten van zijn persoonlijkheid ook uitvergroten en voeden. Klinkt bijna als magie, maar het werkt gewoon echt! Behandel iemand zoals je wilt dat hij wordt en hij zal zichzelf ontstijgen.

 

 

Element 3: Vreemdgaan vs een fantastische relatie

We kunnen nu heel lang en diep ingaan op de vraag waarom mannen vreemdgaan. Waarna er  dan altijd iemand is die dan een onderzoek aanhaalt waaruit blijkt dat de drijfveer voor mannen vaak “meer seks” is. Om daarna dan weer te discussiëren over de vraag of het dan niet eigenlijk gaat om de aandacht en bevestiging die seks een man geeft, enz enz…. Interessante onderwerpen voor een ander keer, laten we gewoon naar het belangrijkste fundament gaan.

Dat fundament is, dat als je met iemand een fantastische, fijne, spannende, geile, leuke, gezellige relatie hebt, je minder redenen hebt om vreemd te gaan en je minder de risico’s opzoekt die jouw relatie de kop kunnen gaan kosten. Uiteraard geeft ook dit weer geen garanties. Maar daar gaat het ook niet om. In het leven zijn er geen garanties.

 

Conclusie

Als jullie samen een fantastische relatie hebben, sta je in ieder geval een stuk sterker dan wanneer jullie ongelukkig met elkaar zijn. Ik denk dan ook dat je je daarop moet richten. Niet omdat je daarmee vreemdgaan voorkomt, maar omdat het gewoon heel fijn is om een heerlijke relatie samen te hebben.

Voor iedereen is “een fantastische relatie” wat anders. Daar moet je dan over praten en mee experimenteren. Het is ook geen vaststaand gegeven, dus je moet er over blijven praten, want mensen veranderen. Maar uiteindelijk gaat het daar om. Een fijne relatie samen met een onverzettelijke commitment naar elkaar. Mijn misie is om met Ask a Guy te kijken hoe ik daar voor jou een rol in kan spelen.

Aan de slag jij, deel jouw visie hieronder en tot snel! Heb je zelf een vraag. HIER kun jij hem stellen.